Kalendarz adwentowy dla dzieci

Kalendarz adwentowy dla dzieci to specjalny kalendarz, który służy odliczania pierwszych 24 dni grudnia, aż do Bożego Narodzenia. To jedna z tradycji adwentowych, która od lat cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci. Nazwa kalendarza adwentowego wzięła się od tego, że często był on drukowany z liczbą dni do odliczania dostosowaną do dni adwentu przypadających w danym roku. Współczesne kalendarze tego typu mogą mieć charakter religijny lub świecki.

Tradycja kalendarzy adwentowych wywodzi się z Niemiec, a dokładniej z tamtejszych kręgów protestanckich. Pochodzi ona od wieńca, we wnętrzu którego zamiast świec umieszczano 24 niewielkie woreczki zawierające małe niespodzianki oraz dawnego zwyczaju oznaczania drzwi 1 grudnia przy pomocy kredy i kontynuowania dodawania kredek aż do 25 dnia miesiąca, tak aby wiedzieć, kiedy nadszedł dzień świętowania narodzin Jezusa Chrystusa. Wynikało to z tego, iż większość ludzi była wówczas niepiśmienna i nie miała dostępu do kalendarzy.

Pierwsza na świecie wzmianka o wykonanym ręcznie kalendarzu adwentowym znalazła się w książce dla dzieci autorstwa Elise Averdieck, która została wydana w 1851 roku. Za pierwsze drukowane kalendarze adwentowe uznaje się te wywodzące się z 1902 roku z Hamburga lub te wydrukowane w 1908 roku w Monachium. Pierwszy z nich nie przypominał z wyglądu tych znanych nam współcześnie, jako że miał on postać zegara. Za twórcę drukowanego kalendarza adwentowego uznaje się Gerharda Langa, który wydrukował jego prototyp w 1904 roku, a 4 lata później udostępnił go do sprzedaży. Autorem ilustracji do kalendarza adwentowego był Ernst Kepler.

Kalendarze adwentowe początkowo nosiły inne nazwy. Najpierw określano je mianem kalendarzy mikołajkowych, a to ze względu na fakt, iż były one wręczane 6 grudnia. Później zmieniły one nazwę na kalendarze bożonarodzeniowe. Ostateczna nazwa przyjęła się wówczas, gdy w sprzedaży pojawiły się kalendarze zawierające dni do odliczania odpowiadające dniom, w które w danym roku przypadał adwent.

Początkowo kalendarze adwentowe były drukowane w ograniczonym nakładzie. Zainteresowanie nimi gwałtownie wzrosło po 1920 roku. Produkowano je wówczas w różnych rozmiarach i stylach. W 1926 roku, po raz pierwszy dodano do takiego kalendarza czekoladki. Pod koniec lat trzydziestych dwudziestego wieku, kalendarze adwentowe pojawiły się w ofercie różnych domów wydawniczych. Podczas drugiej wojny światowej, wyłącznie jeden wydawca miał pozwolenie na drukowanie kalendarzy adwentowych zgodnych z obowiązującą wówczas ideologią narodowego socjalizmu i pod zmienioną nazwą. Po jej zakończeniu, wznowiono ich produkcję. W krótkim czasie, niemiecka tradycja wykorzystywania kalendarza adwentowego w celu odliczania dni przed Bożym Narodzeniem objęła zasięgiem również inne kraje Europy oraz Stany Zjednoczone.

Obecnie na sklepowych półkach można znaleźć różne rodzaje kalendarzy adwentowych. W ich wnętrzu, poza rysunkiem czy fragmentem tekstu z Biblii, może znajdować się także czekoladka, ozdoba choinkowa czy cukierek.